نویسنده = حاجی ابراهیم، ساعده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سبک‌های ارتباطی خانواده‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری پیش از خرید نوجوان‌ها

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 191-208

شهریار عزیزی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ساعده حاجی ابراهیم؛ امین دینی