نویسنده = قادری، امید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 175-194

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری