نویسنده = خواجه نوری، بیژن
تعداد مقالات: 8
2. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

10.22108/jas.2016.20989

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی


3. بررسی رابطه دینداری و امیدواری اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 195-208

مریم مومنی؛ بیژن خواجه نوری؛ آزاده هوشیار


6. گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 141-166

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی


8. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس