نویسنده = جانعلیزاده، حیدر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-66

10.22108/jas.2016.20480

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی


2. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 75-98

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی


3. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-88

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی