نویسنده = علیزاده اقدم، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 167-184

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان