نویسنده = حیدری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 123-136

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی