نویسنده = فرهمند، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 127-142

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ محسن کریمی