نویسنده = امین مظفری، فاروق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه فرهنگ رشته‌ای با انواع فرهنگ‌های دانشگاهی در دانشگاه تبریز

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-24

محمد عباس‌زاده؛ رجب رضایی فرهادآباد؛ فاروق امین مظفری