نویسنده = حسن پور، آرش
تعداد مقالات: 4
3. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 17-39

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور