نویسنده = افقی، نادر
تعداد مقالات: 3
2. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-42

10.22108/jas.2016.20489

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور