نویسنده = صالحی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 71-88

زهرا پازوکی‌نژاد؛ صادق صالحی