نویسنده = برندگی، بدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-40

وحید قاسمی؛ بدری برندگی