نویسنده = کشاورز، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-125

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی