نویسنده = زارع شاه آبادی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 165-188

اکبر زارع شاه آبادی؛ رحمت اله ترکان؛ محمود حیدری