نویسنده = جهانگیری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خانواده های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 153-175

جهانگیر جهانگیری؛ حسین افراسیابی