نویسنده = افشانی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 6
1. کاوش بی قدرتی شغلی پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22108/jas.2019.118346.1746

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی


5. تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 85-102

سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی


6. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-78

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری