نویسنده = ابراهیمی پور، حوا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32

10.22108/jas.2017.21248

امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان