نویسنده = کاظمیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش‏ های کیفیت زندگی شهری در ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-40

سعید شفیعا؛ محمدعلی شفیعا؛ غلامرضا کاظمیان