نویسنده = فخرایی، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگیزه‌های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-216

بهنام بشیری خطیبی؛ سیروس فخرایی


2. بررسی علل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پرخاشگری در میان خانواده های تبریز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 221-233

سیروس فخرایی؛ بهنام بشیری خطیبی