نویسنده = امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 15-32

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده