نویسنده = فرهودی زاده، مارینا
تعداد مقالات: 1
1. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 179-192

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی