نویسنده = اصغرپور ماسوله، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-138

10.22108/jas.2017.21705

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیری؛ غلامرضا صدیق اورعی


2. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-122

10.22108/jas.2017.21711

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله