نویسنده = صفری، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 121-142

محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ علی صفری