نویسنده = اذانی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 109-138

مجید تیربند؛ مهری اذانی