نویسنده = کشاورز، زهرا سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 17-40

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز