نویسنده = کیانی، مژده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 77-90

زهره رهنمافلاورجانی؛ مژده کیانی