نویسنده = شعبانی افارانی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-66

10.22108/jas.2018.98651.0

الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی