نویسنده = علیزاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-86

10.22108/jas.2017.21249

نادر رازقی؛ مهدی علیزاده؛ سمیه محمدی سنگ چشمه