نویسنده = شجاعی زند، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 168-196

10.22108/jas.2016.21247

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند