نویسنده = قنبری برزیان، علی
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان پست مدرن در سینمای ایران (مورد مطالعه فیلم «صندلی خالی»)

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-76

10.22108/jas.2016.20481

احسان آقابابایی؛ علی قنبری برزیان


2. هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (1380-1392)

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 117-138

علی قنبری برزیان؛ رضا همتی