نویسنده = اکوانی، حمداله
تعداد مقالات: 1
1. هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 149-167

ولی موسوی نژاد؛ حمداله اکوانی