نویسنده = باقری، معصومه
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 167-184

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده


3. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-136

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور