نویسنده = شربتیان، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-216

10.22108/jas.2017.22635

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری