نویسنده = حیدری، آرمان
تعداد مقالات: 6
4. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 171-188

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد


5. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی


6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 119-136

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور