نویسنده = رستگار، یاسر
تعداد مقالات: 3
1. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-154

10.22108/jas.2017.75230.0

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی


2. نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان)

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-96

رحمان ویسی؛ یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی