نویسنده = گلابی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی