نویسنده = شیردل، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

10.22108/jas.2016.20989

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی