نویسنده = پنج تنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-66

10.22108/jas.2016.20480

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی