نویسنده = تاج مزینانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 57-74

مهدیه لاریجانی؛ علی اکبر تاج مزینانی