نویسنده = غلامرضا زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-112

10.22108/jas.2016.20483

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده