نویسنده = کبیری، افشار
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

10.22108/jas.2017.21250

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه


4. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 111-120

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی