نویسنده = شکوهی فر، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-152

10.22108/jas.2017.21158

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر