نویسنده = سعیدی مدنی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-152

10.22108/jas.2017.21158

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر


2. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-108

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند