نویسنده = پیر یلقون آقاج، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.21252

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی