نویسنده = بختیاری سفر، زهره
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132

10.22108/jas.2017.21165

اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی