نویسنده = ترک زاده، جعفر
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-138

10.22108/jas.2018.98642.0

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی


2. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-78

10.22108/jas.2017.21166

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی