نویسنده = رحمانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

10.22108/jas.2016.20478

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر