نویسنده = علوی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-80

10.22108/jas.2016.20491

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی