نویسنده = کیانی، امران
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-146

10.22108/jas.2017.21443

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی