نویسنده = فانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-122

10.22108/jas.2017.21711

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله